Содержание » Вопросы к гос экзамену 5й курс
 1. Класифікація експертних систем.
 2. Узагальнена структура експертної системи.
 3. Напрямки розвитку штучного інтелекту.
 4. Призначення та тенденції розвитку систем штучного інтелекту.
 5. Архітектури клієнт-сервер і файл-сервер
 6. Реляційний підхід до побудови інфологічної моделі
 7. Види моделей даних. Дайте характеристику ієрархічної, мережевої та реляційної моделі даних.
 8. Поняття нормалізації відношень.
 9. Забезпечення цілісності даних на рівні бази даних?
 10. Поняття бази та банку даних. Назвіть та поясніть взаємозв'язок структурних, елементів бази даних. Дайте поняття ключа. Які види ключів ви знаєте?
 11. Типи зв'язків інформаційних об'єктів предметної області.
 12. Визначення системи управління базами даних (СУБД). Архітектура СУБД.
 13. Огляд сучасних систем управління базами даних (СУБД). Тенденції розвитку СУБД.
 14. Загальна технологія роботи користувача у середовищі системи управління базами даних.
 15. Система управління базами даних (СУБД) Access, Призначення запитів. Типи запитів в СУБД Access.
 16. Система управління базами даних (СУБД) Access. Макрокоманди в СУБД Access. Призначення макрокоманд.
 17. Вимоги до дистанційних навчальних курсів.
 18. Можливості запитів і інструментальні засоби розробки прикладних програм.
 19. Принципи пошуку інформації в глобальній мережі Internet.